จังหวะพิเศษสไตล์ Beat

โปรแรง... เมื่อเปิดบัญชี Beat Savings วันนี้ – 30 มิ.ย.62

05/06/2562


สิทธิประโยชน์ลูกค้าใหม่

1. Beat Savings

ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.4% ต่อปี
จ่ายบิลฟรี 5 บิลต่อเดือน
รับเงินคืน สำหรับเติมหรือชำระบิล AIS 5% ไม่เกิน 50 บาท

2. บัตรเดบิต

1. กดเงินฟรีี ทุกตู้ ทุกธนาคาร ไม่จำกัด จำนวนครั้ง
2. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี
3. ดูหนังเพียง 80 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไข

Beat Savings

  1. ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันและรับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน (อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร)
  2. ไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามเขต สำหรับบริการฝาก ถอน และโอนเงิน ภายในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วย Beat Savings โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไปก่อนและระบบจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี Beat Savings ภายในวันถัดไป
  3. สงวนสิทธิ์การจ่ายบิลฟรีค่าธรรมเนียม 5 บิลต่อเดือน โดยเป็นการทำรายการผ่าน mPAY App และเลือกชำระผ่านบัญชี Beat Savings เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมไปก่อนและระบบจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี Beat Savings ภายในวันถัดไป
  4. สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล 5 บิลต่อเดือน ให้กับลูกค้าทั่วไปเท่านั้น สำหรับพนักงาน AIS ที่เข้าร่วมโครงการ Digital Life with mPAY อยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
  5. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
  6. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับคำนวณเป็นผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% ต่อปี เมื่อรวมอัตราดอกเบี้ยปกติแล้วเป็น 8.8% ต่อปี

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆในแต่ละช่องทางการให้บริการ

1. ทำรายการสอบถามยอด

1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- mPAY ไม่คิดค่าบริการ
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
- Internet Banking (CIMB Clicks) ไม่คิดค่าบริการ
1.2 ธนาคารในกลุ่ม CIMB ที่ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
1.3 ต่างธนาคาร
- ATM ไม่คิดค่าบริการ

2. ทำรายการฝากเข้าบัญชี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร หมื่นละ 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
โดยคืนค่าธรรมเนียมในวันทำการ ถัดไป

3. ทำรายการถอน

3.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร หมื่นละ 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
โดยคืนค่าธรรมเนียมในวันทำการ ถัดไป
3.2 ธนาคารในกลุ่ม CIMB ที่ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
3.3 ต่างธนาคาร
ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ATM ไม่คิดค่าบริการ

4. ทำรายการโอนเงินเข้าบัญขีภายในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
- mPAY ไม่คิดค่าบริการ
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
- Internet Banking (CIMB Clicks) ไม่คิดค่าบริการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- mPAY ไม่คิดค่าบริการ
- ATM ไม่คิดค่าบริการ
- สาขาธนาคาร หมื่นละ 10 บาท
และค่าคู่สาย 20 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
โดยคืนค่าธรรมเนียมในวันทำการ ถัดไป
- Internet Banking (CIMB Clicks) ไม่คิดค่าบริการ

5. ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร

5.1 แบบออนไลน์ ORFT
- mPAY - ไม่เกิน 20,000 บาท
 รายการละ 25 บาท
- มากกว่า 20,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 รายการละ 35 บาท
 (ยอดรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)
- ATM - ไม่เกิน 10,000 บาท
 รายการละ 25 บาท
- มากกว่า 10,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 รายการละ 35 บาท
(ยอดรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)
- สาขาธนาคาร - ไม่เกิน 10,000 บาท
 รายการละ 50 บาท
- มากกว่า 10,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
 รายการละ 60 บาท
- มากกว่า 20,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 รายการละ 70 บาท
- มากกว่า 30,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 รายการละ 80 บาท
- มากกว่า 40,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 รายการละ 90 บาท
- มากกว่า 50,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 65,000 บาท
 รายการละ 100 บาท
- มากกว่า 65,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
 รายการละ 110 บาท
- มากกว่า 80,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 รายการละ 120 บาท
 (ยอดรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)
- Internet Banking (CIMB Clicks) - ไม่เกิน 20,000 บาท
 รายการละ 25 บาท
- มากกว่า 20,000 บาท
 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 รายการละ 35 บาท
 (ยอดรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)
5.2 แบบ Bahtnet
- สาขาธนาคาร - ธนาคารผู้โอน เก็บ 150 บาท
- ธนาคารผู้รับโอน เก็บ 100 บาท
 หักจากยอดเงินโอน
 กรณีข้ามแขตสำนักบัญชี
 หมื่นละ 10 บาท
 เศษของหมื่นคิดตามส่วน
 เฉพาะหลักพันขั้นต่ำ 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
- Internet Banking (CIMB Clicks) - ธนาคารผู้โอนเก็บ 150 บาท
- ธนาคารผู้รับโอนเก็บ 100 บาท
 หักจากยอดเงินโอน
 กรณีข้ามเขตสำนักบัญชี
 หมื่นละ 10 บาท (ยอดรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อวัน)
5.3 แบบปกติ Smart ITMX
(เงินเข้าบัญชีปลายทางภายใน 2 วันทำการถัดไป)
- Internet Banking (CIMB Clicks) 12 บาท (ยอดรวมสูงสุด
100,000 บาทต่อวัน)

6. ชำระสินค้าและบริการ

- mPAY ฟรีค่าธรรมเนียม 5 รายการ ต่อเดือน
- ATM อัตราค่าธรรมเนียมบริการ รับชำระสินค้าและบริการที่เรียก เก็บจากผู้ชำระเป็นไปตามอัตราที่ แต่ละบริษัทประกาศให้ผู้ชำระทราบ
- สาขาธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียมบริการ รับชำระสินค้าและบริการที่เรียก เก็บจากผู้ชำระเป็นไปตามอัตราที่ แต่ละบริษัทประกาศให้ผู้ชำระทราบ
- Internet Banking (CIMB Clicks) อัตราค่าธรรมเนียมบริการ รับชำระสินค้าและบริการที่เรียก เก็บจากผู้ชำระเป็นไปตามอัตราที่ แต่ละบริษัทประกาศให้ผู้ชำระทราบ

อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตร Beat Debit ฟรี
- บัตร Beat ATM ฟรี
2.ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่/บัตรทดแทน
เนื่องจากบัตรเดิมชำรุด,สูญหาย,ลืมรหัส และอื่นๆ
- บัตร Beat Debit 100 บาท
- บัตร Beat ATM 100 บาท
3.ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตร Beat Debit ฟรี
- บัตร Beat ATM 200 บาท