จังหวะพิเศษสไตล์ Beat

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ เอไอเอสผนึกกำลังสร้างสรรค์บริการธนาคารรูปแบบใหม่บนมือถือสำหรับ คนยุคใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย "Beat Banking"

21/08/2014

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็น พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยจะร่วมกัน สร้างสรรค์บริการธนาคารรูปแบบใหม่บนมือถือ ภายใต้ชื่อ "Beat Banking" เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกอย่างเป็นทางการ ราวไตรมาส 4 ปีนี้ โดยมีสักขีพยานในการร่วมลงนาม ได้แก่ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วย นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ทั้งนี้พิธี ลงนามจัดขึ้น ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่